De stijl Luk Hop - Six Harmony Boxing

Volgens de informatie die door de generaties heen is verkregen, zou de oprichting van de eerste Luk Hop Moon school hebben plaatsgevonden tijdens de Song-dynastie (960-1279) door  General Yue Fei  (Ngok Fei) 岳飛 (1103-1142). De geschiedenis van Yue Fei, en zijn vele overwinningen, is voor menig Kung Fu school, en zeker voor de Luk Hop Moon stijl, belangrijk. Hieruit zijn namelijk zeer invloedrijke masters voortgekomen. Wie deze genealogie bekijkt, ziet dat één van de laatste masters, mijn vader, K.C.Tang is. Mijn vader werd op 20 december 1946 geboren in Hong Kong. Hij werd leerling van master Wong Sueng Ting. Mijn vader was in zijn jongere jaren fysiek begaafd en gesmeed door de praktijk van martial arts. Zo ontving hij speciale trainingen van zijn Sifu en wijdde zich veel aan Kung Fu. Hij was de enige die besloot Kung Fu te verspreiden vanuit Hong Kong en vroeg zijn master toestemming om scholen in Europa te openen en woonde in Amsterdam van 1974 tot 1982 waar hij oprichter werd één van de eerste Kung Fu scholen in Nederland. Daarna verhuisde hij naar Italië (Moggio Udinese) waar hij eveneens een school opende. Mijn vader is oprichter van de Noord Shaolin Luk Hop Moon International Wushu association waardoor hij bijzonder bekend werd, vooral in de Chinese gemeenschap en stond bekend als een gemotiveerde, gedisciplineerde en gedreven vechter. Hij werd eveneens bekend door het uitoefenen van Qigong en traditionele Chinese Geneeskunde. Binnen en buiten Nederland heeft hij een groot aantal leerlingen gehad en enkelen hebben inmiddels de Luk Hop Moon stijl ondergebracht in een eigen school. Als supervisor van de Luk Hop Moon International Association, woont mijn vader in Yuen Long, Hong Kong, waar hij samen met de Si Suk (Kung Fu familie) de Luk Hop Moon club leidt in Hong Kong. Regelmatig wordt hij bezocht door zijn Europese leerlingen. De gezondheid van mijn vader is de laatste jaren achteruit gegaan en ook zijn leeftijd speelt inmiddels een rol. Dat neemt niet weg dat hij door al zijn volgelingen nog altijd als centraal persoon wordt gezien en hem regelmatig om advies wordt gevraagd. Mijn familie heeft het voorrecht om de stijl en filosofie van mijn vader verder voort te zetten in samenwerking met andere Luk Hop Moon (in het Mandarijn Liu He Men) scholen. Deze samenwerking is hecht en door regelmatig bijeenkomsten en gezamenlijke trainingen te organiseren, blijft de kennis zo goed mogelijk bewaard. 

 

Sifu Manlung Tang. 

Geschiedenis Luk Hop Moon Stijl