/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


* Betalingen uitsluitend รก contant. Zie pagina voor tarieven.
 

* Nieuwe leden betalen inschrijfgeld. Zie pagina tarieven.
 

* Er wordt een opzegtermijn van twee maand gehanteerd.
 

* Lesgeld wordt op tijd betaald.

* De sportschool is niet verantwoordelijk voor diefstal van persoonlijke eigendommen uit kleedruimtes.
 

* Er wordt getraind in (schone) sportkleding, een witte t-shirt en donkere sportbroek is voorlopig voldoende. Echter, het is gewenst clubkleding aan te schaffen. Zie pagina merchandise.
 

* Neem persoonlijke hygiene serieus.
 

* Met de schoenen waarmee u binnenkomt, mag niet getraind worden.
 

* Respecteer je medetrainers; niet schelden, vloeken, plagen, pesten et cetera.
 

* Respecteer de wapens die we gebruiken tijdens de training.
 

* Alle aanwijzingen en instructies van de Sifu dienen strikt opgevolgd te worden i.v.m. de veiligheid.
 

* Respecteer en luister naar de Sifu.
 

* Tijdens buitentrainingen vertegenwoordig je de school, gedraag je te allen tijde.
 

* Bij onbehoorlijk gedrag is het mogelijk dat de toegang gedurende een maand wordt ontzegd.
 

* Gevonden voorwerpen worden twee maanden lang bewaard.
 

* Materieel dat kapot gaat of wie per ongeluk iets kapot gaat, dient dit te melden bij de Sifu.
 

* Ouders, familie, bezoekers, verzorgers mogen te allen tijde kijken onder de voorwaarde dat men de les niet verstoord of met de training bemoeit.

 

* De openingstijden, sluitingstijden en wijzigingen alsmede afwijkende sluitingsdata, wordt vastgesteld door de Sifu.

 

* Het lid is zich ervan bewust dat beoefenen van bepaalde takken van sport risico's met zich meebrengt. Ieder lid dient in het bezit te zijn van een basisverzekering zoals wettelijk vastgesteld.

 

* Wie langer dan twee maanden wegblijft, wordt automatisch uitgeschreven. Wie hierna wil komen trainen, moet opnieuw inschrijfkosten betalen.
 

* Leden die via het Sportfonds komen trainen, krijgen geen korting op inschrijfkosten en/of kleding. Het bedrag dat overblijft na verrekening van het Sportfonds, dient contant betaald te worden en zijn conform de clubtarieven.
 

* Ziekte/vakantie/anders van de leerling is geen reden om korting te krijgen op de maandelijkse contributie. Wie langdurig afwezig is, dient dit tijdig te melden. Derhalve kan het lidmaatschap worden stopgezet. Nadien dient men zich weer aan te melden en inschrijfkosten te betalen. 
 

* Het staat de Sifu vrij om iedere leerling, ongeacht leeftijd, uit de les of sportschool te verwijderen indien er sprake is van ongeoorloofd gedrag.